SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG TÂN ĐỊNH – FICO

Ghi chú:                      

>>>>>>   Xem thêm thông tin về chúng tôi : công ty cơ khí Tân Đinh Fico